777 632 861

GDPR pro malé a střední firmy

Vstoupí v platnost dne 25. května 2018.

GDPR 96h

Pošlete nezávaznou poptávku a do 96 hodin začneme s řešením. Soulad s GDPR do 2 měsíců*

0 x zákazníci
zbývá volná kapacita

* max. 12 mesíců podle rozsahu a rizik.

Malý test - 6 zákonných důvodů zpracování

Dokážete veškeré své aktuální způsoby sbírání a zpracování os. údajů zařadit do důvodů níže?

Souhlas

Plnění smlouvy

Oprávněný zájem

Právní povinnost

Veřejný zájem

Životně důležitý zájem

Pokud si nejste jistí, volejte.

Tel: 777 632 861

GDPR

Tolik času vám zbývá do jeho zavedení...