777 632 861

Hotelový marketing

Chcete více spokojených hostů, vyšší tržby a vracející se klienty? To asi slyšíte všude kolem sebe. Ale jak to začít realizovat ve vaší praxi? Nabízím komplexní pohled a řešení pro lepší marketing. 

Vyřešíme 3 otázky

Kdo je

Váš zákazník? Využíváte IS naplno? Pracujete s databází hostů?

Co potřebuje

Váš zákazník? Jakou přidanou hodnotu je ochoten opakovaně zaplatit?

Jaké vztahy

udržovat (zákazníci, konkurence, zaměstnanci, organizace), abyste vyhráli?

Online marketing

Webové stránky

Živý web, co prodává.

Email marketing

Systém a automatizace procesu.

Distribuční kanály

Flexibilní mix. Rozpočet.

Cílem je

Zjednodušit složité

Pomáhám nastavit efektivní online marketing, aby Vás zákazník našel na internetu a efektivně jste s ním komunikovali pomocí nových marketingových nástrojů. 

Výkonnost Vašeho hotelu je z pohledu PERFORMANCE MANAGEMENT rozdělena do čtyř zákadních oblastí - finance, provoz, lidé a marketing. Zastřešuje je 5. element - informace. Výsledný efekt není dán pouhým jejich součtem, ale vzájemně se ovlivňují. Buď pozitivně nebo negativně. Proto je tak potřeba, aby všechny oblasti spolu spolupracovaly a marketing nebyl vnímán pouze jako "propagace" nebo "práce jednoho oddělení". To platí na všech úrovních řízení, od vedení po kotelníka. Proto marketing mluví do provozu, do řízení lidí a chce rozpočet. Navíc potřebuje vše neustále vyhodnocovat. A stejně by to mělo fungovat i obráceně. "Každý ve firmě je pracovníkem marketingu na částečný úvazek". Pouze takový hotel zvítězí nad svojí konkurencí. 

Moje role je pomáhat vybrat a aplikovat takové marketingové nástroje, které budete rádi používat v praxi. Kladu důraz na reálný marketingový plán a rozpočet. Nastavím vám optimální a flexibilní marketingový MIX pro online marketing. Sjednotím vám komunikaci a tím motivaci. Kontrolu přizpůsobíme vašemu systému řízení. Ulehčí vám to podnikání.

Tak schválně, kolik % z obratu svého zařízení máte systematicky (plánovaně) vyčleněných na digitální marketing a jak flexibilně s rozpočtem pracujete, podle situace na trhu?

2MP.cz - obrázek HOTELOVÝ MARKETING zjednodušeně

Baví Vás marketing? Máte lidi a čas?

S čím potřebujete pomoci?

CHCI LEPŠÍ HOTEL