777 632 861

Obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

Zákonné zpracování osobních údajů provádí správce a zpracovatel Ing. Martin Pikhart, IČO: 44051123, bytem Hyacintova 400/8, 796 04 Prostějov, jako OSVČ, a to v těchto zákonných případech:

A) plnění smlouvy

Účelem je realizace Vaší objednávky placených služeb, které jsou prezentovány na tomto webu a dle ceníku tohoto webu. Jsou to tyto osobní údaje: jméno subjektu údajů, emailová adresa, korespondenční adresa, IČO a DIČ. Pokud to situace vyžaduje, zjišťuji i telefonní číslo. Zpracovávání provádím osobně, data nepředávám třetí straně, jsou zabezpečena a zálohována. Doba archivace dat jsou 2 roky.

B) oprávněný zájem

 Účelem je poskytnout Vám dodatečné informace o využití zakoupených služeb (už jste nakoupili), včetně novinek, které se týkají a souvisejí s využitím těchto služeb (přímý marketing). Podkladem jsou daňové doklady dříve zakoupených služeb. Zpracovávání provádím osobně. Data nepředávám třetí straně, jsou zabezpečena a zálohována. Doba archivace dat je 3 roky. 

C) zákonná povinnost

Účelem je splnění zákonné (právní) povinnosti, konkrétně archivace daňových dokladů v účetnictví po dobu 10 let. Jsou to osobní údaje uvedené v bodě A). Zpracovávání provádím osobně a na základě zpracovatelské smlouvy s externí účetní. Data nejsou předávána třetím stranám, vyjma dozorovým orgánům. Doba archivace dat je v tomto případě 10 let.  

 

Ve všech třech výše uvedených případech ke zpracování osobních údajů není třeba Váš souhlas, pouze jste informováni o titulech, účelu a době jejich zpracování.

D) souhlas

 

Účelem je zapsání do databáze potencionálních zákazníků, kteří ještě nenakoupili (neuzavřeli smlouvu). Zde je to například z důvodu získání Vámi vyžádaných materiálů zdarma, např. o tvorbě nového webu (přes formulář "Poslat ukázku postupu" a "Stáhnout zdarma"), zaslání cílené nabídky Vámi preferovaných služeb (odpověď na formulář "Co Vás zajímá").

U všech těchto formulářů je použit tzv. "double-opt-in" pro Vaše zdvojené schválení se zpracováním osobních údajů a zařazení do databáze potenciálních klientů za tímto účelem.

Souhlas je jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a dobrovolný. Máte právo jej kdykoli odvolat bez udání důvodů. 

 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů)

Účelem získání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je informovat Vás o novinkách poskytovaných služeb a tím vyvolat zájem o jejich nákup, samozřejmě. Souhlas s odběrem newsletteru je uveden samostatně, jednoznačně a transparentně. Např. v patičce webu (formulář "Registrace") nebo u vybraných webových formulářů (formulář "Co Vás zajímá?").

Vždy je použit tzv. "double-opt-in" pro zdvojené schválení z Vaší strany se zasíláním novinek (obchodních sdělení). Pro toto je využito i zpracování osobních údajů v minimálním rozsahu jméno, email a dálě těch, které dobrovolně poskytnete v následující komunikaci.

Máte právo jej kdykoli odvolat. V případě zasílání newsletteru je to 1x kliknutím na odhlašovací odkaz úplně dole.  Získání placených služeb není nikde podmíněno souhlasem se zasíláním newsletteru. 

 

Používání souborů cookies

Tento web nevyužívá soubory cookies pro personalizaci obsahu, a to ani třetích stran (např. Google Analytics). Proto zde nenajdete zákonný souhlas s jejich používáním.