777 632 861

Marketing

Marketing není jen práce jednoho oddělení, ale proces ovlivňující vše, co se v tržně orientované společnosti děje a dít bude.

Proto potřebujete lepší marketing.