777 632 861

Obchodní podmínky

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů žijících fyzických osob (subjektu údajů) dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) provádí správce: Ing. Martin Pikhart, bytem Hyacintova 400/8, 796 04 Prostějov, OSVČ, IČO: 44051123 současně i jako zpracovatel, zákonným způsobem: 

Správce osobních údajů může osobní údaje k určitému účelu zpracovávat (a tedy je vůbec mít) pouze tehdy, má-li k takovému zpracování alespoň jeden právní důvod.

 

V tuto chvíli pracuji na zajištění souladu s GDPR, které od 25.května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dále je dodržován zákon č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (týká se obchodních sdělení) a zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Dodržuji zásady zpracování (zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Pro detailnější informace jsem subjektům údajů k dipozici na emailové adrese martin@2mp.cz.

Zpracování provádím jednak sám na NT se silným přístupovým heslem, pravidelně obměňovaným. Data jsou pravidelně zálohována a uložena na externím disku a v cloudu. Šifrována. Na NT tak nejsou uložena všechna data, ale pouze výběr dat potřebných. K NT, externímu disku a cloudu nemá nikdo jiný, kromě smluvně vázaného externího IT specialisty (zpracovatele) přístup. Druhým smluvním partnerem (zpracovatelem) je externí účetní. Samostatnou kategorií jsou využívaný software a aplikace, jejihž dodavtelé jsou nebo aktuálně pracují na tom, aby byli v souladu s GDPR k 25.5.2018. Pro detailnější informace jsem subjektům údajů k dipozici na emailové adrese martin@2mp.cz.

Nejsou zpracovávány žádné zvláštní (citlivé) kategorie osobních údajů, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b). Rozsah zpracování je prováděn v řádu desítek jednotlivců ročně. Zpracování osobních údajů je prováděno zákonně podle těchto čtyř právních důvodů (titulů):

plnění a uzavření smlouvy

Zpracování je nezbytné pro plnění a uzavření smlouvy, včetně jednání o smlouvě. Jako nástroj sběru dat slouží kontaktní formuláře tohoto webu (objednat, poptávka, nezávazná poptávka, napsat zprávu apod.) nebo poptávka zaslaná subjektem údajů emailem. Účelem zpracování je následné získání (objednání) a poskytnutí služeb. Jsou zpracovávány běžné identifikační a kontaktní údaje: emailová adresa, jméno, korespondenční adresa. Doba archivace osobních údajů je 2 roky. K tomuto způsobu zpracování dat není třeba souhlas subjektu údajů. Zákonná povinnost správce je ale přehledně informovat o tomto způsobu zpracování. 

zákonná povinnost

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Jedná se o vystavování prodejních dokladů (účtenek a faktur) k DPH (č.235/2004 Sb., o DPH) se zákonnou lhůtou archivace 10 let pro dozorový orgán Finanční úřad ČR. Jedná se o vystavování prodejních dokladů (účtenek a faktur) k DzP (č.563/1991 Sb. o účetnictví) se zákonnou lhůtou archivace 5 let pro dozorový orgán Finanční úřad ČR.  Jsou zpracovávány osobní údaje povinné pro vystavení dokladů: jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, emailová adresa. K těmto způsobům zpracování osobních údajů není třeba souhlas. Zákonná povinnost správce je o tomto způsobu zpracování přehledně informovat subjekty údajů.

oprávněný zájem správce

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Účelem zpracování je poskytování dodatečných informací, nabídek slev a novinek (newsletter) týkajících se zakoupených služeb 2MP.cz v minulosti (zákazník uzavřel smlouvu) a podobných (přímý marketing). Jsou zpracovávány tyto identifikační a kontaktní údaje: emailová adresa, jméno. Doba archivace osobních údajů je 3 roky.  K tomuto způsobu zpracování osobních údajů není třeba souhlas subjektu údajů. Zákonná povinnost správce je o tomto způsobu zpracování přehledně informovat.

souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů je žádán pouze u zájemců, kteří zatím nejsou zákazníky 2MP.cz, ani aktuálně nejednají o uzavření smlouvy nebo opatřeních před uzavřením smlouvy. Typickým případem je zasílání ukázky (ebooku apod.) zdarma. 
 2. Máte možnost svobodného dobrovolného zaškrtnutí políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů.
 3. Stejně jednoduše můžete a máte právo souhlas kdykoli odvolat na adrese martin@2mp.cz
 4. Souhlas dáváte pouze 2MP.cz, který je jejich správcem i zpracovatelem současně.
 5. Osobní údaje nebudou předány žádné třetí straně ke komerčním účelům.
 6. Rozsas - aktuálně (pouze) emailová adresa 🙂 
 7. Účel - možnost komunikace ze strany 2MP.cz se zájemcem, aby se se stal zákazníkem 2MP.cz
 8. Nejdéle za 3 roky budou osobní data vymazány.

Poznámka:

Možnost zaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů na tomto webu nenajdete u kontaktních formulářů (NAPSAT ZPRÁVU, OBJEDNAT, NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA apod.), protože v těchto případech se jedná o uzavření nebo plnění smlouvy nebo přijatých opatřeních před uzavřením smlouvy a souhlas v takovém případě není potřeba. 

Může Vás zajímat:

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů prosím nezaměňujte se souhlasem pro zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) níže. Ten má dle GDPR jiný význam. Oba můžete kdykoli odvolat, ale odvolání jednoho neruší odvolání druhého. Souhlasy jsou vždy vztaženy pro daný účel zpravování.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newslettery)

 1. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) je žádán pouze u návštěvníků těchto webových stránek, kteří zatím nejsou zájemci ani zákazníci 2MP.cz.
 2. Máte možnost svobodného dobrovolného zaškrtnutí políčka souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.
 3. Stejně jednoduše můžete a máte právo souhlas kdykoli odvolat a to 1x kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (každého emailu po celou dobu) nebo písemně na adrese martin@2mp.cz
 4. Souhlas dáváte pouze 2MP.cz, který je jejich správcem i zpracovatelem současně.
 5. Na základě něj jste zařazeni do databáze uchazečů o novinky z oblasti sležeb 2MP.cz, nikoli třetích stran.
 6. Rozsas - aktuálně (pouze) emailová adresa a jméno 🙂 
 7. Účel - možnost zasílat newslettery, slevy na nákup a novinky ze strany 2MP.cz i nezákazníkům 2MP.cz
 8. Nejdéle za 3 roky budou osobní data vymazány.

Poznámka:

Souhlas se zasíláním newsletterů není dle GDPR potřeba u stávajících zákazníků 2MP.cz, ani u zájemců o 2MP.cz, kteří prokazatelně jednají o uzavření smlouvy nebo opatřeních před uzavřením smlouvy. 

Pokud Vás to zajímá:

Souhlas je získáván metodou "double-opt-in". Funguje to tak, že na Vámi uvedenou email adresu do webového formuláře přijde nejprve potvrzovací e-mail. Teprve klikem na potvrzovací odkaz souhlas (podruhé) potvrdíte a od tohoto okamžiku je Vaše emailová adresa zařazena do databáze - seznamu odběratelů novinek. Pokud odkaz nepotvrdíte, Váš email je v seznamu 2MP.cz evidován, jako nepotvrzený kontakt a po 60 dnech vymazán.

 

Soubory cookies

 1. 2MP.cz, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu (fungování webových stránek, analytické účely). Tyto cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. 
 2. shromážděné soubory cookies jsou zpracovávány pomocí služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 3. shromážděné soubory cookies jsou zpracovány pomocí služby Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 4. Takto získané údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, například provozovatelům služeb a platforem Google, SmartSelling (SmartEmailing, Mioweb), Facebook, Mailchimp, Shoptet. Dále dalším zpracovatelům, poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které nejsou aktuálně využívány.
 5. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
 6. Ukládání souborů cookies můžete kdykoli zakázat a smazat historii ve Vašem internetovém prohlížeči. Postup, jak to udělat najdete níže.
 7. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kliknutím na transparentně zobrazené tlačítko "Tak dobře" v liště s upozorněním (zobrazí se ihned při návštěvě této webové prezentace, pokud jste cookies už odklikli v minulosti, tak už se nezobrazí) to berete na vědomí. 

Na tomto webu nejsou využívány soubory cookies pro cílenou reklamu, proto zde není vyžadován souhlas s využitím takových cookies. 

Postup, jak zakázat nebo vymazat soubory cookies, najdete také v odkazech níže:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Internet Explorer

 

Práva fyzických osob (subjektů údajů) 

Svůj jakýkoli souhlas máte právo kdykoli odvolat. Pokud se jedná o souhlas se zasíláním obchodních sdělení, potom jednoduše 1x kliknutím na odhlašovací odkaz v emailu úplně dole.

Pokud se jedná o souhlas s využíváním souborů cookies, potom zasláním emailu na martin@2mp.cz. Dále si ve svém prohlížeči vymažte hostorii cookies.

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás, jako o fyzické osobě (nikoli právnické) evidujeme. 

Další práva zde budou doplňována... (nestíhám 🙂