777 632 861

Ochrana soukromí dle GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

1. Informace o správci

Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů subjektů údajů v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále GDPR) je: Ing. Martin Pikhart, místem podnikání Hyacintova 400/8, 796 04 Prostějov, IČO: 44051123, provozovatel webu 2MP.cz.

Správce osobních údajů může osobní údaje k určitému účelu zpracovávat (a tedy je vůbec mít) pouze tehdy, má-li k takovému zpracování alespoň jeden právní důvod.

 

2. Jaké údaje zpracovává?

Údaje poskytnuté zákazníky. Na 2MP.cz zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na 2MP.cz nebo vytvoření Vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání. 

2MP.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v čl. 9 GDPR zahrnující např. údaje o zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

3. Pro jaký účel?

Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro slnění smlouvy mezi 2MP.cz a zákazníkem, využívá Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa, telefon). Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny ruční i automatizované činnosti od zaevidování objednávky, jejího zpracování, včetně zaplacení. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže 2MP.cz vyřídit Vaši objednávku. Jako nástroje sběru dat slouží kontaktní formuláře webu (např. objednat, poptávka, nezávazná poptávka, napsat zprávu apod.), poptávka zaslaná emailem nebo telefonicky. Doba archivace osobních údajů je po dobu trvání obchodního vztahu. Ze zákona 2MP.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Pro nabídku služeb zákazníkům 2MP.cz formou obchodních sdělení využívá 2MP.cz emailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na 2MP.cz již zakoupili. Zpracování je prováděno z důvodu realizace oprávněných zájmů 2MP.cz v podobě omezeného přímého marketingu. 2MP.cz tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Pro nabídku služeb a propagaci 2MP.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá 2MP.cz především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat tyto webové stránky. Souhlas 2MP.cz udělujete v průběhu registrace k odběru novinek na 2MP.cz. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na 2MP.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

Pro zaslání ukázky zdarma uživatelům webu 2MP.cz na zadanou e-mailovou adresu. Zpracování se děje na základě Vašeho souhlasu (stisknutím tlačítka) a slouží pro zaslání ukázky zdarma. Tento krok je v marketingu masivních e-shopů "odsouzen k zániku". Zůstává ale přidaná hodnota v poskytnutí hodnotné informace, která může způsobit jednání o smlouvě...

 

4. Kdo má přístup k údajům?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány 2MP.cz. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s 2MP.cz. 

2MP.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro 2MP.cz pro účely a způsobem, které 2MP.cz stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předává správce údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předává správce pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které 2MP.cz využívá, patří:

 • WordPress.com (redakční a publikační systém pro webové stránky)
 • ONEsolution s.r.o. (webhosting, pronájem domény. email schránky)
 • SmartSelling a.s. (nástroje pro on-line marketing, zajištění e-mailingu, šablona MioWeb)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Smartsupp.com, s.r.o. (nástroje pro on-line marketing, zákaznická podpora, live chat)

 

5. Jak dlouho údaje zpracovává?

2MP.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona 2MP.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech 10 let

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu trvání souhlasu s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 3 let. Poté 2MP.cz požádá o udělení nového souhlasu.

U zaslání ukázky zdarma jsou osobní údaje vymazány ve lhůtě do 90 dnů od stažení produktu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí 2MP.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na 2MP.cz vztahují.

 

6. Jaká jsou Vaše práva?

Právo na informace, jaké osobní údaje o Vás, jako fyzické osobě, evidujeme, máte právo na přístup k nim, jejich opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Svůj jakýkoli souhlas máte právo kdykoli odvolat bez udání důvodu (např. souhlas se zasíláním obchodních sdělení jednoduše 1x kliknutím na odhlašovací odkaz v emailu úplně dole).

Máte také právo na omezení zpracování osobních dat (co, proč, na jak dlouho). Máte také právo vznést námitku proti zpracování osobních dat a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Máte právo na výmaz (být zapomenut). Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů.

Můžete je uplatňovat přímo na 2MP.cz, kontaktní údaje správce: martin@2mp.cz,  tel.: 777 632 861.

V případě porušení povinností 2MP.cz máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro  Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Jak jsou data zabezpečena

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 2MP.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů a při zpracování osobních údajů klade velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany 2MP.cz pravidelně testováno.

 

8. Kontakt

S připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv, se můžete obrátit na 2MP.cz e-mailem na adresu martin@2mp.cz, nebo na telefonním čísle 777 632 861. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) v rozsahu maximálně 6x ročně.
 2. Souhlas dáváte provozovateli tohoto webu 2MP.cz, Martinu Pikhartovi, místem podnikání Hyacintova 400/8, 796 04 Prostějov, IČO: 44041123, jako správci i zpracovateli osobních údajů zároveň. 
 3. Zpracování osobních údajů je na období 3 let a je to e-mailová adresa
 4. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 5. Souhlas máte právo kdykoli odvolat a to 1x kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (každého emailu po celou dobu) nebo písemně na adrese martin@2mp.cz či tel.: 777632861.
 6. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR (do 25.května 2018 v souladu se zákonem č. 101/2000Sb).

Pokud Vás to zajímá:

Souhlas je získáván metodou "double-opt-in". Funguje to tak, že na Vámi (do webového formuláře) uvedenou e-mailovou adresu přijde nejprve potvrzovací e-mail. Tím se ověří správnost zadané emailové adresy (bez překlepů). Teprve po kliknutí na potvrzovací odkaz v emailu svůj souhlas potvrdíte. Až od tohoto okamžiku je Vaše e-mailová adresa zařazena do databáze odběratelů novinek. Když potvrzovací odkaz v emailu klikem nepotvrdíte, Váš email není u 2MP.cz evidován a nemůže být využit pro jakoukoli další komunikaci (neexistuje kontakt ani souhlas).

 

Soubory cookies

 1. 2MP.cz, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu (fungování webových stránek, analytické účely). Tyto cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. 
 2. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovávány pomocí služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 3. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovány pomocí služby Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 4. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovány pomocí služby Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.smartsupp.com/cs/privacy
 5. Takto získané údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, například provozovatelům služeb a platforem, poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které nejsou aktuálně využívány.
 6. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
 7. Ukládání souborů cookies můžete kdykoli zakázat a smazat historii ve Vašem internetovém prohlížeči. Postup, jak to udělat najdete níže.
 8. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kliknutím na transparentně zobrazené tlačítko "Tak dobře" v liště s upozorněním (zobrazí se ihned při návštěvě této webové prezentace, pokud jste cookies už odklikli v minulosti, tak už se nezobrazí) to berete na vědomí. 

Na tomto webu nejsou využívány soubory cookies pro cílenou reklamu, proto zde není vyžadován souhlas s využitím takových cookies. 

Postup, jak zakázat nebo vymazat soubory cookies, najdete také v odkazech níže:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Internet Explorer