777 632 861

Ochrana soukromí

Zásady zpracování osobních údajů

Kdo je správce

Správcem a zpracovatelem osobních údajů subjektů údajů (žijících fyzických osob) v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a od 25.5.2018 v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále GDPR) je: Ing. Martin Pikhart, místem podnikání Hyacintova 400/8, 796 04 Prostějov, IČO: 44051123. Nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b).

Správce osobních údajů může osobní údaje k určitému účelu zpracovávat (a tedy je vůbec mít) pouze tehdy, má-li k takovému zpracování alespoň jeden právní důvod.

 

Co a proč za osobní údaje o Vás sbírá (důvod, účel, doba zpracování)

Plnění a uzavření smlouvy (bez souhlasu) - zpracování je nezbytné pro plnění a uzavření smlouvy, včetně jednání o smlouvě. Jako nástroj sběru dat slouží kontaktní formuláře tohoto webu (objednat, poptávka, nezávazná poptávka, napsat zprávu apod.) nebo poptávka zaslaná subjektem údajů emailem. Účelem zpracování je následné získání (objednání) a poskytnutí služeb. Jsou zpracovávány běžné identifikační a kontaktní údaje: emailová adresa, jméno, korespondenční adresa. Doba archivace osobních údajů je 3 roky

Zákonná povinnost (bez souhlasu) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Jedná se o vystavování prodejních dokladů (účtenek a faktur) k DPH (č.235/2004 Sb., o DPH) se zákonnou lhůtou archivace 10 let pro dozorový orgán Finanční úřad ČR. Jsou zpracovávány osobní údaje povinné pro vystavení dokladů: jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, emailová adresa. 

Oprávněný zájem správce (bez souhlasu) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Účelem zpracování je poskytování dodatečných informací, nabídek slev a novinek (newsletter) týkajících se zakoupených služeb 2MP.cz (přímý marketing). Jsou zpracovávány tyto identifikační a kontaktní údaje: emailová adresa, jméno. Doba archivace osobních údajů je 3 roky

Souhlas - viz. níže.

 

Jak jsou data zabezpečena

V tuto chvíli pracuji na zajištění souladu s GDPR, které od 25.května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro detailnější informace jsem subjektům údajů k dipozici na emailové adrese martin@2mp.cz

 

Jaká máte práva, jako subjekt údajů (fyzická osoba)

 

Právo na informace, jaké osobní údaje o Vás, jako fyzické osobě, evidujeme, máte právo na přístup k nim, jejich opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Svůj jakýkoli souhlas máte právo kdykoli odvolat bez udání důvodu (např. souhlas se zasíláním obchodních sdělení jednoduše 1x kliknutím na odhlašovací odkaz v emailu úplně dole).

Máte také právo na omezení zpracování osobních dat (co, proč, na jak dlouho). Máte také právo vznést námitku proti zpracování osobních dat a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Máte právo na výmaz (být zapomenut). Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. Pokud termínům nerozumíte a provozovatel tohoto webu vaše osobní data zpracovává zákonným způsobem, pro více informací napište na adresu martin@2mp.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) v rozsahu maximálně 6x ročně.
 2. Souhlas dáváte provozovateli tohoto webu 2MP.cz, Martinu Pikhartovi, místem podnikání Hyacintova 400/8, 796 04 Prostějov, IČO: 44041123, jako správci i zpracovateli osobních údajů zároveň. 
 3. Zpracování osobních údajů je na období 3 let a je to e-mailová adresa
 4. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 5. Souhlas máte právo kdykoli odvolat a to 1x kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (každého emailu po celou dobu) nebo písemně na adrese martin@2mp.cz či tel.: 777632861.
 6. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR (do 25.května 2018 v souladu se zákonem č. 101/2000Sb).

Pokud Vás to zajímá:

Souhlas je získáván metodou "double-opt-in". Funguje to tak, že na Vámi (do webového formuláře) uvedenou e-mailovou adresu přijde nejprve potvrzovací e-mail. Tím se ověří správnost zadané emailové adresy (bez překlepů). Teprve po kliknutí na potvrzovací odkaz v emailu svůj souhlas potvrdíte. Až od tohoto okamžiku je Vaše e-mailová adresa zařazena do databáze odběratelů novinek. Když potvrzovací odkaz v emailu klikem nepotvrdíte, Váš email není u 2MP.cz evidován a nemůže být využit pro jakoukoli další komunikaci (neexistuje kontakt ani souhlas).

 

Soubory cookies

 1. 2MP.cz, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu (fungování webových stránek, analytické účely). Tyto cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. 
 2. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovávány pomocí služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 3. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovány pomocí služby Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 4. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovány pomocí služby Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.smartsupp.com/cs/privacy
 5. Takto získané údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, například provozovatelům služeb a platforem Google, SmartEmailing, Mioweb, Facebook, Mailchimp, Shoptet a Smartsup. Dále dalším zpracovatelům, poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které nejsou aktuálně využívány.
 6. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
 7. Ukládání souborů cookies můžete kdykoli zakázat a smazat historii ve Vašem internetovém prohlížeči. Postup, jak to udělat najdete níže.
 8. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kliknutím na transparentně zobrazené tlačítko "Tak dobře" v liště s upozorněním (zobrazí se ihned při návštěvě této webové prezentace, pokud jste cookies už odklikli v minulosti, tak už se nezobrazí) to berete na vědomí. 

Na tomto webu nejsou využívány soubory cookies pro cílenou reklamu, proto zde není vyžadován souhlas s využitím takových cookies. 

Postup, jak zakázat nebo vymazat soubory cookies, najdete také v odkazech níže:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Internet Explorer